top of page

Missie en visie

“Bij Zorg van José begeleiden en ondersteunen we mensen met een licht verstandelijke, lichamelijke en/of psychische beperking. Onze zorg- en dienstverlening is er op gericht om onze cliënten, met hun talenten én beperkingen, zo zelfstandig mogelijk deel uit te laten maken van de maatschappij en een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te laten bereiken.

Kwaliteit van leven betekent per persoon iets anders en daarom heeft de persoonlijke 

ondersteuningsbehoefte van de cliënt prioriteit in onze dienstverlening.

Zorg van José levert maatwerk, flexibiliteit en veiligheid. 

Missie

Wij kiezen in onze begeleiding en ondersteuning voor een persoonlijke benadering, voor warmte, aandacht en respect. Ook het netwerk van de cliënt betrekken wij hierbij.

We vertrouwen op onze professionaliteit en op elkaar: we weten wie wij zijn en wat we te bieden hebben in onze zorg.”

Veiligheid.png

Visie

Onze cliënt is tevreden over onze begeleiding en ondersteuning en heeft het gevoel altijd bij ons terecht te kunnen als het nodig is.

Het netwerk van de cliënt is daar waar mogelijk betrokken, tenzij de cliënt hierin een andere keuze maakt.

Medewerkers geven prioriteit aan de persoonlijke ondersteuningsbehoefte van de cliënt en worden hiertoe in staat gesteld door het management.

Medewerkers zijn betrokken, trots zijn we op hetgeen dat de cliënten zelf bereiken.

Medewerkers hebben een professionele en respectvolle houding: voor ons is iedereen anders en toch gelijkwaardig. Ze zijn er op gericht om het beste uit zichzelf en de cliënten te halen.

Het bewonersoverleg, de raad van toezicht en het management zijn primair gericht op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en de kwaliteit van leven zoals de cliënt die wenst.

hart icoon.png
bottom of page